Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Časopis Duševní vlastnictví

Časopis Duševní vlastnictví začíná vycházet od roku 2023 a navazuje na časopis Průmyslové vlastnictví, který vycházel od roku 1990 do roku 2022. Je zaměřen na problematiku ochrany průmyslového vlastnictví a dalšího duševního vlastnictví.

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví
odbor patentových informací
A. Čermáka 2a
160 68 Praha 6–Bubeneč
tel.: 220 383 204 
fax: 224 311 566
e-mail: prumvlast@upv.gov.cz


Časopis je evidován pod č. MK ČR E 24435.

Řídí redakční rada

Předseda: Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. 
Místopředseda: JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Členové: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc., Ing. Roman Buček, JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.,
Mgr. Miroslav Černý, Ph.D., JUDr. Adéla Faladová, Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., Mgr. Vendula Haltufová,
JUDr. Michal Havlík, Mgr. Eva Hazuchová, Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., Ing. Radka Konderlová, MBA,
Ing. Martina Kotyková, Ph.D., Ing. Bc. Ivan Lukšíček, JUDr. Jiří Macek, kpt. Ing. Kristýna Richterová,
Mgr. Lukáš Zmeškal

Redakce

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.
Mgr. Eva Hazuchová
Mgr. Vendula Haltufová


tel.: 220 383 184 
e-mail: prumvlast@upv.gov.cz
 

Objednávky a předplatné

Vychází: 4x ročně
Cena jednoho výtisku:  
Roční předplatné:  
Distribuce: poštou
Platby: hotově na místě, fakturou i na dobírku

Rozšiřuje a předplatné i objednávky včetně zahraničních přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6–Bubeneč, tel. 220 383 204, e-mail: imrazkova@upv.gov.cz. V ceně předplatného není započítáno poštovné.

Pokyny pro autory

Časopis Duševní vlastnictví zveřejňuje články týkající se především průmyslového a jiného duševního vlastnictví.

Za věcný obsah příspěvků odpovídá autor a jeho názory se nemusí ztotožňovat s názory vydavatele. Autor dále odpovídá za to, že příspěvek předaný redakci ani žádná jeho část neporušuje žádná práva třetích osob ani žádné předpisy, zejména autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Autorům pro informaci sdělujeme, že Úřad průmyslového vlastnictví poskytl společnosti Wolters Kluwer, a. s., souhlas k zařazení vybraných článků z časopisu Duševní vlastnictví do systému ASPI v celém rozsahu nebo ve zkrácené podobě.

Předpokladem k zařazení článku do systému ASPI je samozřejmě souhlas autora.

2023

 

2023

 

2022

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 3,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 1,9 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 3,9 MB)

 

2022

Evropské právo 4 (pdf, 370 kB)

Evropské právo 3 (pdf, 115 kB)

Evropské právo 1 (pdf, 176 kB)

 

2021

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 4,2 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 3,9 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 1,2 MB)

2021

Evropské právo 4 (pdf, 149 kB)

Evropské právo 3 (pdf, 114 kB)

2020

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 3,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 2,2 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 2,4 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 2,0 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,1 MB)


2019

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 3,1 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 2,4 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 3,1 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,2 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 3,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,6 MB)


2018

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 2,9 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 2,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 2,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 2,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,3 MB)


2017

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 1,6 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 2,1 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 1,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 2,8 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 1,4 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 1,5 MB)


2016

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 1,8 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 1,8 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 1,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 1,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 1,8 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,1 MB)


2015

Průmyslové vlastnictví 6 (pdf, 4,2 MB)

Průmyslové vlastnictví 5 (pdf, 3,7 MB)

Průmyslové vlastnictví 4 (pdf, 3,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 3 (pdf, 3,3 MB)

Průmyslové vlastnictví 2 (pdf, 6,9 MB)

Průmyslové vlastnictví 1 (pdf, 2,7 MB)