Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Informační systém UPV

Úřad průmyslového vlastnictví provozuje dva významné informační systémy veřejné správy ve smyslu §2 písm. d) Zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti; Informační systém duševního vlastnictví (ISDV) a Systém průmyslových práv (SyPP).

Informační systém duševního vlastnictví zajišťuje elektronické služby pro veřejnost, zejména služby elektronického podávání, vyhledávání v elektronickém věstníku, rešeršní databáze průmyslových práv, databázi rozhodnutí a další.

Systém průmyslových práv zajišťuje vedení rejstříků předmětů průmyslových práv, automatizovanou administraci řízení o přihláškách těchto práv a generuje výstupy umožňující poskytování informací veřejnosti, národním a mezinárodním institucím, včetně statistických výstupů.