Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Doložka vykonatelnosti rozhodnutí EUIPO

Za Úřad průmyslového vlastnictví opatřuje vykonatelné rozhodnutí EUIPO doložkou vykonatelnosti vedoucí oddělení právního nebo jím pověřený zaměstnanec.
Doložka vykonatelnosti se vyznačuje na základě žádosti oprávněného účastníka, po prověření pravosti titulu.