Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Informační služby

Úřad průmyslového vlastnictví zpřístupňuje fond světové i národní patentové literatury. Kompletní sbírka národních patentů a částečně i zveřejněných přihlášek vynálezů byla převedena do digitální formy a všem zájemcům je volně k dispozici v rešeršní databázi. Návštěvníci studovny mají k dispozici přístup nejenom k národním databázím průmyslových práv, ale také do volně přístupných databází zahraničních a regionálních patentových a známkových Úřadů. Národní sbírky a starší sbírky minima patentové dokumentace PCT (Smlouva o patentové spolupráci) mohou zájemci v případě zájmu studovat v papírových sbírkách tematicky řazených podle Mezinárodního patentového třídění. V archivu Úřadu je k dispozici 30 milionů dokumentů z více než 20 zemí. Úřad tak veřejnost informuje o stavu techniky a o službách, které poskytuje zpřístupněním fondu světové patentové literatury, ať již přímo při návštěvě studovny nebo na objednávku.

Zpřístupňování průmyslověprávních informací na klasickém papírovém nosiči (patentové spisy, patentové a známkové věstníky)  v současné době slouží spíše k provádění historických rešerší. Vzhledem k převedení veškerých patentových dokumentů do digitální formy jakož i jejímu dalšímu průběžnému vydávání v elektronické podobě dnes Úřad poskytuje většinu svých služeb za využití výpočetní techniky. V současné době má možnost internetového vstupu do řady volně přístupných zahraničních databází jakož i komerčních databázových center a vlastní rozsáhlou sbírku patentových dokumentů na CD-ROM, a to jak plnotextových, tak i rešeršních.

Řada služeb poskytovaných Úřadem je bezplatná. Zpoplatněny jsou pouze služby, na jejichž poskytnutí musí Úřad vynaložit mimořádné náklady, např. přístup do komerčních databázových center nebo rešerše s využitím služeb informačního specialisty.