Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Charakteristika činnosti

Institut průmyslověprávní výchovy je vzdělávacím a nakladatelským pracovištěm Úřadu. Na Institutu lze dálkově studovat ochranu průmyslového vlastnictví v řádném studiu, které trvá dva roky a je ukončeno obhajobou odborné práce a ústní závěrečnou zkouškou. Absolventi studia mohou vykonávat náročné práce v patentových střediscích a v kancelářích patentových zástupců. Je také vhodnou přípravou pro případný vlastní výkon povolání patentového zástupce, k čemuž je ovšem nezbytné vykonat další zkoušky a splnit i ostatní podmínky stanovené zákonem pro činnost patentových zástupců. Absolventi se mohou dobře uplatnit i jako rešeršéři a dokumentaristé. Podle aktuální potřeby Institut organizuje krátkodobé kurzy určené široké veřejnosti.