Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Evidence přestupků

Evidence přestupků je zpracována podle § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, podle kterého je uloženo všem ústředním správním úřadům, do jejichž působnosti náleží úsek státní správy, na němž došlo k porušení právní povinnosti zakládající odpovědnost za přestupek, vypracovat každoročně přehled přestupků a zveřejnit jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřad průmyslového vlastnictví vypracoval přehled přestupků za právní předpisy, jež má v gesci na základě shromážděných materiálů od věcně příslušných útvarů, krajských úřadů a správních orgánů projednávajících přestupky. 

Výkaz přestupků za rok 2020 (xlsx, 59 kB)

Výkaz přestupků za rok 2019 (xlsx, 42 kB)

Výkaz přestupků za rok 2018 (xlsm, 186 kB)