Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Kontakty na představené/vedoucí oddělení Úřadu průmyslového vlastnictví

Útvar – funkce Jméno Telefon E-mail
Předseda Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. 
CV
 (pdf, 129 kB)
220383228 jkratochvíl@upv.cz
Oddělení Kancelář úřadu
vedoucí Ing. Josef Dvornák 
CV
 (pdf, 127 kB)
220383311 jdvornak@upv.cz
Odbor patentový
ředitelka Ing. Eva Schneiderová, Ph.D. 
CV
  (pdf, 130 kB)
220383456 eschneiderova@upv.cz
vedoucí oddělení průzkumu chemie Ing. Anna Hřebíčková 220383412 ahrebickova@upv.cz
vedoucí oddělení průzkumu strojní a elektro Ing. Daniela Harantová 220383465 dharantova@upv.cz
vedoucí oddělení průzkumu technologií Ing. Václav Převrátil 220383439 vprevratil@upv.cz
Odbor ochranných známek
ředitelka JUDr. Iva Koutná
CV
  (pdf, 126 kB)
220383258 ikoutna@upv.cz
vedoucí oddělení ochranných známek I Mgr. Michala Krýslová 220383305 mkryslova@upv.cz
vedoucí oddělení ochranných známek III Mgr. Silvie Götzová 220383289 sgotzova@upv.cz
Odbor patentových informací 
ředitel a představitel vedení pro
Integrovaný systém řízení
Ing. Miroslav Paclík, Ph.D. 
CV
  (pdf, 125 kB)
220383205 mpaclik@upv.cz
vedoucí oddělení vstupního a
poplatkového
Mgr. Naděžda Klíčová 220383139 nklicova@upv.cz
vedoucí oddělení patentových fondů Ing. Eva Křováková 220383222 ekrovakova@upv.cz
vedoucí oddělení Institutu průmyslově
právní výchovy
PhDr. Jana Engelová Pavková 220383256 jpavkova@upv.cz
vedoucí oddělení analýz a digitalizace

Mgr. Ing. Michal Verner

220383149 mverner@upv.cz
vedoucí oddělení rešerší Mgr. Hana Churáčková, Ph.D. 220383430 hchurackova@upv.cz
vedoucí oddělení strategie a řízení ICT Mgr. Luboš Vlk 220383230 lvlk@upv.cz
Odbor mezinárodní a právní
ředitelka JUDr. Světlana Kopecká 
CV
  (pdf, 127 kB)
220383327 skopecka@upv.cz
vedoucí oddělení mezinárodního  Ing. Lucie Zamykalová, Ph.D. 220383363 lzamykalova@upv.cz
vedoucí oddělení právního Mgr. Andrea Šprunglová 220383303 asprunglova@upv.cz
Odbor administrativní
ředitel Ing. Vladimír Kloz, MSc., MBA 
CV
  (pdf, 124 kB)
220383346 vkloz@upv.cz
vedoucí oddělení rejstříků Ing. Jan Mrva 220383521 jmrva@upv.cz
vedoucí oddělení licencí JUDr. Jana Hlavsová 220383475 jhlavsova@upv.cz
Odbor ekonomický 
ředitel Ing. Luděk Churáček 
CV
  (pdf, 124 kB)
220383340 lchuracek@upv.cz
vedoucí oddělení finančního Ing. Zuzana Bělohradská 220383503 zbelohradska@upv.cz
vedoucí oddělení technických služeb Jaroslav Pánek 220383233 jpanek@upv.cz
Oddělení rozklady I.
vedoucí oddělení Rozklady I Ing. Jiří Heller 220383208 jheller@upv.cz
Oddělení rozklady II.
vedoucí oddělení Rozklady II Mgr. Markéta Kloučková 220383211 mklouckova@upv.cz
Oddělení rozklady III.
vedoucí oddělení Rozklady III Mgr. Zuzana de Korver 220383201 zkorver@upv.cz
Oddělení sporných řízení
vedoucí oddělení sporných řízení Ing. Iveta Matajová 220383321 imatajova@upv.cz