Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - Topografie

Topografie polovodičových výrobků

Rejstřík (pdf, 161 kB)


Rejstřík topografií polovodičových výrobků ke stažení ve formátu PDF

Právní předpisy


Relevantní právní předpisy

Formuláře v PDF

 

Bez možnosti on-line podání

Nelze využít slevy ze správního poplatku

 

V polovodičovém průmyslu je pro vyrobení integrovaného obvodu s požadovanou funkcí základním řešením rozmístění obvodových prvků v objemu integrovaného obvodu a jejich propojení. Takové řešení, respektive jeho znázornění, má nepochybně povahu tvůrčího díla, které musí být chráněno proti pirátskému kopírování a neoprávněnému obohacování.