Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2021-2030

Systém ochrany průmyslového vlastnictví je významným nástrojem podpory ekonomického růstu. Efektivní poskytování, řízení a využívání práv průmyslového vlastnictví je klíčem k rozvinutí potenciálu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který je pro dlouhodobou konkurenceschopnost nezbytný. Systém poskytuje, vedle zajištění výlučného práva užívání nehmotného vlastnictví, také možnost seznámit se s nejnovějšími technickými poznatky.

V posledních letech čeští uživatelé ze statistického hlediska mírně pokročili v ochraně svých technických řešení a inovací. Celkově však, zejména v prodejích licencí a ve vytěžování patentových informací a využívání právně volných technických řešení, stále zaostávají za konkurencí z průmyslově vyspělých států. Málo je užíván potenciál patentových informací pro vyvarování se zkoumání již známého, stejně jako sledování směru výzkumu, vývoje a produkce konkurentů a eliminování nebezpečí citelných sankcí při porušování průmyslových práv ostatních subjektů.

Celospolečenská potřeba akcentovat podporu užívání systému ochrany průmyslového vlastnictví se projevila zařazením této problematiky do Inovační strategie České republiky 2019-2030. Předkládaná Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví (dále jen Koncepce) z Inovační strategie vychází a je s pilíři Inovační strategie úzce propojena. Dále Koncepce navazuje na Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+.

Koncepce, stejně jako Inovační strategie, se z okruhu otázek duševního vlastnictví soustřeďuje na ty, které směřují k podpoře ochrany vlastnictví průmyslového. Koncepce nabízí soubor opatření, která by měla zlepšit chápání smyslu systému ochrany průmyslového vlastnictví a podpořit jeho využívání. Protože se za jednu z hlavních příčin nedostatečného využívání systému pokládá stále ještě nízké povědomí o jeho významu, obsahu a možnostech, Koncepce předkládá opatření i pro oblast vzdělávání.

Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2021-2030 (pdf, 2,8 MB)