Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Sledování stavu techniky

Úřad průmyslového vlastnictví v rámci zvyšování konkurenceschopnosti českých firem nabízí monitoring stavu techniky - pravidelné zasílání nových patentů v určité oblasti techniky.

Službu lze objednat emailem na adrese studovna@upv.cz, v textu je třeba uvést znaky Mezinárodního patentového třídění (MPT), tedy oblast techniky, o kterou má objednatel zájem. Dále je třeba uvést požadavky na území a časový rozsah, formu výstupu, například titulní listy, patentové nároky, výkresy nebo kombinace těchto částí dokumentu či kompletní popis vynálezu.

V ceníku služeb ÚPV je tato služba uvedena v oddílu“Vyhledávání a zasílání spisů“ jako Monitoring stavu techniky na základě profilů vymezených znaky MPT.

Základní paušál je 190,- Kč/měsíc a tisk dle platného ceníku služeb + poštovné.

V případě zájmu o službu nebo další informace kontaktujte studovnu pro veřejnost 
          tel: +420 220 383 129
          email: studovna@upv.cz

 

Ceník služeb