Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Databáze ochranných známek

Než začnete provádět rešerše v databázi ochranných známek, přečtěte si prosím pozorně následující informace. Tato databáze obsahuje ochranné známky přihlášené v ÚPV, WIPO (s designací pro ČR a EU) a EUIPO. Zejména data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat jisté nepřesnosti, na jejichž odstraňování se průběžně pracuje. Platný seznam výrobků a služeb u národních ochranných známek (ÚPV) je v českém jazyce, uvedený anglický překlad může obsahovat určité odchylky. Pro vyhledávání podle kritéria "Seznam výrobků a služeb" se využívá pouze zdroj dat ÚPV.

Informace „Dotčeno změnou“ upozorňuje na skutečnost, že v dané věci probíhá správní řízení (např. vyřizování žádosti o převod), které může vést ke změně rejstříkových údajů. Bližší informace je možné získat z přehledu položek řízení, popřípadě o ně požádat Úřad průmyslového vlastnictví.

Databáze ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, EUIPO)

Seznam mezinárodních názvů farmaceutických látek nezpůsobilých průmyslově právní ochrany vydávaný WHO (Světová zdravotnická organizace).

Národní ochranné známky - xml data