Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Věstník

Úřad průmyslového vlastnictví v souladu s právními předpisy vydává Věstník. Od roku 2007 je věstník vydáván s týdenní periodicitou pouze v elektronické podobě (ISSN 2336-7288). Ve Věstníku jsou zveřejňovány informace o přihláškách i poskytnutých právech - tj. o patentech, zapsaných užitných a průmyslových vzorech i ochranných známkách, platných na našem území.

Věstník naleznete zde.