Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Vzdělávání

Úřad průmyslového vlastnictví zajišťuje vzdělávací, propagační a publikační činnosti. Zájemcům o vzdělávání v oblasti průmyslového vlastnictví nabízí dvouleté dálkové studium a podle zájmu odborné veřejnosti organizuje odborné kurzy, semináře a další výukové aktivity.

Registrace na vzdělávání

Ve spolupráci s Komorou patentových zástupců Úřad průmyslového vlastnictví organizačně zajišťuje zkoušky uchazečů o zápis do rejstříku patentových zástupců.