Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Charakteristika a kontakty

Institut průmyslověprávní výchovy zajišťuje vzdělávací, propagační a publikační činnosti Úřadu. Zájemcům o vzdělávání v oblasti průmyslového vlastnictví Institut nabízí dvouleté délkové studium a podle zájmu odborné veřejnosti organizuje doškolovací semináře a kurzy. Ve spolupráci s Komorou patentových zástupců Institut organizačně zabezpečuje zkoušky uchazečů o zápis do rejstříku patentových zástupců.

Adresa Institutu:
Úřad průmyslového vlastnictví
Institut průmyslověprávní výchovy
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 - Bubeneč

Kontakty:
Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., T: 220 383 430, E: hana.churackova@upv.gov.cz
Mgr. Žaneta Hanzalová, T: 220 383 110, E: zaneta.hanzalova@upv.gov.cz