Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Databáze správních a soudních rozhodnutí

JUDIKATURA (SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ)

Databáze správních a soudních rozhodnutí (správní linie) 

V tomto databázovém systému jsou uložena znění všech správních rozhodnutí předsedy Úřadu od roku 1999, rozsudky soudů ČR navazující na rozhodnutí Úřadu a rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně týkající se práv vyplývajících z duševního vlastnictví. Veřejně přístupná znění rozhodnutí českých orgánů jsou z důvodu ochrany osobních údajů anonymizována.

Znění rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně jsou převzata z internetových stránek Evropských společenství

Upozorňujeme, že za autentická znění rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně lze považovat pouze znění uveřejněná v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské Unie a ve Sbírkách rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně.