Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Komercializace průmyslového vlastnictví

Tuzemské:

Databáze technologií Transfera – Databáze představuje centrální místo pro prezentaci inovativních a komerčně využitelných projektů z univerzit a vědeckovýzkumných institucí z celé České republiky.

Czech Startups – V začátcích podnikání potřebuje každý startup dostatečné financování na rozjezd. Podívejte se na seznam investorů a zkuste některého oslovit. Třeba se mu zalíbí právě váš projekt.

Databáze technologií AV ČR - Nabídka výsledků výzkumu s aplikačním potenciálem, ale také expertních kapacit a specializovaných laboratoří v ústavech Akademie věd ČR

Zahraniční:

IP Market Place – Danish Patent and Trademark Office

WIPO GREEN – The Marketplace for Sustainable Technology

Asia IP Exchange – Online Trading Platform for Intellectual Property

The Zhejiang Intellectual Property Exchange Center – One of China’s leading and fastest growing patent trading platforms