Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Databáze patentů a užitných vzorů

UPOZORNĚNÍ

Rešerše uvedených databází nenahrazuje práci specialistů pro oblast průmyslově právní ochrany.