Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Tuzemské

Detailní informace o Komoře patentových zástupců České republiky naleznete přímo na jejich stránkách.

http://www.patzastupci.cz/

Detailní informace o České advokátní komoře naleznete přímo na jejich stránkách.

http://www.advokatni-komora.cz

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno

PhDr. Martina Machátová
tel: (+420) 541 646 170
fax: (+420) 541 646 100
e-mail: machat@mzk.cz 

zdroje informací:

 • československé a české patentové spisy
 • české publikace z oblasti průmyslově právní ochrany
 • časopis Průmyslové vlastnictví
 • Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví

nabízené služby:

 • výpůjční služby
 • kopírování
 • Internet
 • rešeršní a informační služby

 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové

ředitel: Eva Svobodová
tel: (+420) 494 946 200
fax: (+420) 494 946 225
e-mail: knihovna@svkhk.cz

zdroje informací:

 • ESPACE PRECES
 • fond tištěných patentů

nabízené služby:

 • stálá informační služba
 • přístup do patentů na CD-ROM s možností tisku
 • prezenční výpůjčky tištěných patentů s možností kopírování a skenování

 

ARID v. o. s.
Divišova 829
500 03 Hradec Králové

předsedkyně: Daniela Filová
tel: (+420) 491 482 486
e-mail: dnfil@yahoo.com; arid-hk@seznam.cz

nabízené služby:

 • rešerše na stav techniky, na řešení technického problému, na právně volné prostředí pro vynález
 • zlepšovací návrhy včetně návrhu zlepšovatelského statut pro podnik
 • poradenství a analýzy v oblasti strategie efektivního využívání duševního vlastnictví, určení ekonomického potenciálu vynálezu, asistence při komercializaci invenčních myšlenek, vymáhání práv, monitoring světové špičky v daném oboru
 • školení v oboru duševního a průmyslového vlastnictví
 • školení v oboru duševního a průmyslového vlastnictví zaměřené rozvoj invence a podchycení technických talentů mezi žáky základních škol a mládeží
 • TRIZ - tvorba a řešení inovačních zadání
 • komplexní služby v oblasti komercializace inovací a vynálezů
 • informační služby zaměřené na duševní a průmyslové vlastnictví

 

Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 2
779 11 Olomouc 9

ředitel: RNDr. Jitka Holásková
tel: (+420) 585 205 300
e-mail: is@vkol.cz
 

 zdroje informací:

 • ESPACE PRECES 1993-2003
 • patentové spisy, sekce A-H

nabízené služby:

 • prezenční prohlížení

 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo nám. 1802/9
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

ředitel: PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.
tel: (+420) 596 118 881
fax: (+420) 596 138 322
e-mail: foberova@svkos.cz

zdroje informací:

 • kompletní sbírka patentových spisů vydaných na území ČR od roku 1918 do roku 2014
 • odborné publikace vydávané Úřadem průmyslového vlastnictví, časopis Průmyslové vlastnictví
 • seznamy českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů
 • internetové databáze (databáze Úřadu průmyslového vlastnictví, Espacenet)

nabízené služby:

 • studovna a půjčovna patentových spisů a další odborné literatury
 • zpřístupňování dokumentografických a bibliografických databází 

 

 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
305 48 Plzeň

ředitel: Mgr. Daniel Bechný
tel: (+420) 377 306 911
fax: (+420) 377 325 478
e-mail: svk@svkpl.cz

zdroje informací:

 • ESPACE PRECES
 • patentové spisy
 • věstníky patentových úřadů ČR a SR
 • odborné publikace – legislativa, průmyslově právní informace
 • časopis Průmyslové vlastnictví
 • třídníky MPT
 • internetové databáze (ČR, esp@cenet)

nabízené služby:

 • výpůjčky patentové literatury
 • kopírování patentových spisů
 • zpracování rešerší na stav techniky
 • prezentace a zpřístupnění databází Úřadu průmyslového vlastnictví
 • informace a konzultace, referenční služby

 

Úřad průmyslového vlastnictví
odbor patentových informací
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6

tel: (+420) 220 383 129
fax: (+420) 224 311 566
e-mail: objednavky@upv.cz

ředitel: Ing. Miroslav Paclík, Ph.D.
e-mail: mpaclik@upv.cz

zdroje informací:

 • československé a české patentové dokumenty a užitné vzory
 • zahraniční patentové dokumenty a užitné vzory
 • průmyslové vzory
 • Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví
 • odborné publikace z oblasti průmyslově právní ochrany
 • časopis Průmyslové vlastnictví
 • věstníky zahraničních patentových a známkových úřadů a mezinárodních organizací
 • mezinárodního patentové třídění – všechny verze
 • mezinárodní třídění výrobků a služeb, mezinárodní třídění obrazových prvků
 • mezinárodní třídění průmyslových vzorů – všechny verze
 • odborné publikace z oblasti průmyslově právní ochrany – všechny verze
 • časopis Průmyslové vlastnictví
 • zahraniční internetové databáze – patenty a užitné vzory (esp@cenet, USA, ostatní volně přístupné databáze)
 • zahraniční internetové databáze – průmyslové vzory, ochranné známky (volně přístupné databáze)
 • databáze komerčních center - Dialog, STN International, DELPHION, Questel-Orbit, EPOQUE
 • patentové dokumenty na plnotextových CD-ROM – řada ESPACE
 • rešerešní soubory na CD – ROM: CASSISS, TRACES (OZ)

nabízené služby:

 • výpůjčky patentových spisů a literatury
 • kopírování patentových spisů
 • prodej kopií popisů vynálezů
 • rešerše na patenty a užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky pro území České republiky i zahraničí
 • rešerše na bibliografické údaje patentových dokumentů (jméno majitele, původce, patentové rodiny, právní stav dokumentu)
 • rešerše v historickém patentovém fondu
 • patentové rešerše na stav techniky a na novost
 • sledování stavu techniky ve vybraném oboru (a pravidelné zasílání nově publikovaných dokumentů nebo jejich částí)
 • rešerše na ochranné známky (slovní prvek, obrazový prvek, kombinované ochranné známky, bibliografické údaje, rešerše v historickém fondu)
 • rešeršní služba CETMOS (ochranné známky)
 • rešerše na průmyslové vzory (na vnější vzhled výrobku, bibliografické údaje)
 • informace - helpdesk (email) a informační středisko (technická rešení, průmyslové vzory, ochranné známky)
 • vzdělávání – dálkové specializační studium a krátkodobé kurzy nebo semináře

 

Ústav právní ochrany duševního vlastnictví (ÚPODV) 

Metropolitní univerzity Praha
Učňovská 1/100
190 00 Praha 9-Jarov

vedoucí: Ing. Marta Hošková
Tel.: (+420) 725 708 166
fax: (+420) 266 106 534
e-mail:jakl@mup.cz
web: www.mup.cz


Zdroje informací:

 • odborné publikace o právní ochraně duševního vlastnictví; Příruční knihovna Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví 
 • publikace Světové organizace duševního vlastnictví; Knihovna MUP Knihovna Jiřího Hájka plní roli depozitní knihovny WIPO (Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě).
 • publikace vydávané Metropolitní univerzitou Praha
 • časopisy:
  • Acta MUP- Právní ochrana duševního vlastnictví; Legal Protection of Intellectual Property
  • Průmyslové vlastnictví (ÚPV);
  • Duševné vlastníctvo;
  • Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (PF UK);
  • ACTA VŠFS - Vysoká škola finanční a správní;
  • Law Reports-European Copyright and Design Reports;
  • Managing Intellectual Propperty;
  • WIPO MAGAZINE.

Nabízené služby: 

 • výpůjční služby uvedených zdrojů informací; 
 • informace a konzultace k právní ochraně duševního vlastnictví;
 • informace ke studiu a výuce duševního vlastnictví. 

 

I. P. EURO, s.r.o. (Praha)
 

PATENTSERVIS Praha a.s.
Na Podkovce 281/10
147 00 Praha 4 - Podolí
Česká republika

jednatel: Ing. Josef Škvor
tel: +420 2 61 09 00 11
fax: +420 2 61 21 49 21
e-mail: patmag@patentservis.cz
 

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
Dubečská 900/10
110 00 Praha 10 - Strašnice

Hospodářská komora ČR
Freyova 27
190 00 Praha 9

Asociace inovačního podnikání ČR
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46
120 00 Praha 2

Agentura pro podporu podnikání a investic (CzechInvest)
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Chcete rozjet své podnikání? Máte zajímavý technologický či inovativní nápad a potřebujete finance či poradit?

Česká spořitelna ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMRZB) poskytuje v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce podporu začínajícím firmám. Program INOSTART, připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu je zaměřen na podporu činnosti inovačních malých start-up podniků. 

Více informací