Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

 

Prosazování práv z duševního vlastnictví

Práva k duševnímu vlastnictví

Průmyslová práva

Průmyslovým právem rozumíme ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), jakož i práva na označení (ochranné známky a označení původu) a v neposlední řadě takékonstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků) a další.

Právo autorské a práva s ním související

Do oblasti práv k duševnímu vlastnictví vedle práv průmyslových patří právo autorské, práva s ním související a právo pořizovatele databáze. Komplexní úprava včetně prostředků ochrany práva autorského a práv souvisejících s právem autorským a úpravy kolektivní správy práv je obsažena v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Metodiky

Metodika a postupy prosazování práv z duševního vlastnictví u jednotlivých orgánů veřejné správy České republiky, v jejichž působnosti je prosazování práv z duševního vlastnictví (pdf, 1983 kB) | THE METHODOLOGY AND METHODS RELATED TO THE ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AT THE PARTICULAR PUBLIC ADMINISTRATION AUTHORITIES OF THE CZECH REPUBLIC WITH COMPETENCIES IN THE ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (pdf, 1192 kB)

Metodika spolupráce mezi jednotlivými institucemi, v jejichž pravomoci je prosazování práv z dušvního vlastnictví (pdf, 3427 kB) | METHODOLOGY OF COLLABORATION BETWEEN RESPECTIVE INSTITUTIONS WITH POWERS IN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ENFORCEMENT (pdf, 3850 kB)