Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Nabídka technologické spolupráce Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. Aktivity sítě zahrnují odborné poradenství pro podnikatele a informace o jednotném evropském trhu, asistenci při mezinárodním technologickém transferu, podporu při vyhledávání zahraničních obchodních kontaktů či projektových partnerů pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Sít také nabízí konzultace k ochraně duševního vlastnictví.

Enterprise Europe Network působí v téměř padesáti zemích světa. V České republice je zastoupena konsorciem jedenácti partnerů koordinovaném Technologickým centrem AV ČR a je financována Evropskou unií z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

Jedním z nástrojů sítě Enterprise Europe Network je databáze nabídek a poptávek po inovativních technologiích Bulletin Board System (BBS):

• Nabídky a poptávky po inovativních technologiích a řešeních

• Databáze je strukturována a v anglickém jazyce

• Denně aktualizována

• Volně a zdarma přístupná na
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

• Zde lze vyhledávat buď pomocí klíčových slov v angličtině (fulltext) nebo podle specifického sektoru podnikání. Doporučuji si pro „inspiraci“ zkusit prohlédnout některé zde nabízené/poptávané technologie a řešení. Nahrávání stránky s databází trvá cca 10 sekund.

• Technologie/nabízená řešení jsou v různých fázích vývoje:

laboratorně testovaná řešení, technologie testované v praxi/na trhu, patenty, tajná know-how

• Možné druhy spolupráce:

výrobní kooperace, technická spolupráce, joint-venture, výrobní spolupráce a subkontrakty, postoupení licence


Automatic Matching Tool (AMT) – nástroj pro pravidelné zasílání souhrnu publikovaných technologií z databáze:

• nastavení frekvence (denně, týdně nebo měsíčně)

• volba klíčových slov uživatelem

• forma: email s texty nabídek a poptávek obsahující zvolená klíčová slova, webové odkazy na podrobné informace o nabídce/poptávce technologie a kontaktní osobu

• Registrace do AMT na http://www.enterprise-europe-network.cz/amt/

 

Vkládání profilů:
• kontaktní místa