Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Databáze patentů a užitných vzorů

Než začnete provádět rešerše v databázi patentů a užitných vzorů, přečtěte si prosím pozorně následující informace. Tato databáze obsahuje přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, udělené patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory.

Informace „Dotčeno změnou“ upozorňuje na skutečnost, že v dané věci probíhá správní řízení (např. vyřizování žádosti o převod), které může vést ke změně rejstříkových údajů.
Bližší informace je možné získat z přehledu položek řízení, popřípadě o ně požádat Úřad průmyslového vlastnictví.

Databáze patentů a užitných vzorů

Databáze zveřejněných přihlášek/udělených patentů/zapsaných užitných vzorů - xml data