Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Třídník – ochranné známky

Aktuální verze třídění

TMclass - společná databáze EUIPO a národních úřadů EU pro třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek

TMclass - Komplexní nástroj třídění (pdf, 4,4 MB)
Taxonomie - Navigační nástroj k třídění výrobků a služeb (pdf, 7,6 MB)
Konvergence - Otázky a odpovědi: Taxonomie v aplikaci TMclass (pdf, 602 kB)
Konvergence - Zásady nové společné praxe (pdf, 1,0 MB)
Video (mp4, 19,5 MB)
Konvergence - Taxonomie z pohledu uživatele Q&A (pdf, 633 kB)

TMclass databáze

 

Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (12. vydání, verze 2024)

Dnem 1. ledna 2024 platí 12. vydání, verze 2024 Niceského třídění výrobků a služeb.

 

Pro účely správného zatřídění doporučujeme konzultovat obecné principy třídění podle materiálu WIPO: Classification guidelines (pdf, 231 kB), Nice guidelines (pdf, 376 kB)

 

Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek (pdf, 3,1 MB) 

  • VÍDEŇSKÉ TŘÍDĚNÍ
  • 9. vydání, 2023 (s účinností od 1. 1. 2023)

 

Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek (pdf, 1,8 MB) 

  • VÍDEŇSKÉ TŘÍDĚNÍ
  • 8. vydání, 2018

TŘÍDNÍKY JSOU VE FORMÁTU *.PDF (ADOBE ACROBAT READER), POKUD SE VÁM PO ODKLIKNUTÍ NEZOBRAZÍ PŘÍMO V OKNĚ PROHLÍŽEČE, NEMÁTE PRAVDĚPODOBNĚ NAINSTALOVÁN POTŘEBNÝ PLUG-IN. VYBERTE MOŽNOST V MENU VAŠEHO PROHLÍŽEČE "ULOŽIT ODKAZ..." A NÁSLEDNĚ SI JE SPOUŠTĚJTE OFF-LINE PŘÍMO ZE SVÉHO POČÍTAČE.

Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (11. vydání, verze 2021)

Dnem 1. ledna 2021 platí 11. vydání, verze 2021 Niceského třídění výrobků a služeb.

Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (11. vydání, verze 2020)

Dnem 1.ledna 2020 platí 11. vydání, verze 2020  Niceského třídění výrobků a služeb.

Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (10. verze/2016)

Dnem 1.ledna 2012 vstoupila v platnost nová 10.verze Niceského třídění výrobků a služeb.

Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (9. verze)

Dnem 1.ledna 2007 vstoupila v platnost nová 9.verze Niceského třídění výrobků a služeb. Všechny přihlášky ochranných známek podané od 1. ledna 2007 musí být zatříděny podle nové verze, přihlášky podané do 31.12.2006 se nepřetřiďují.

  • I. část obsahuje ve sloupcích řazená česká, anglická a francouzská hesla, včetn tzv. základního kódu Mezinárodního třídění výrobků a služeb a číselné označení třídy, vše v abecedním uspořádání.
  • II. část obsahuje opět ve sloupcích řazená česká, anglická a francouzská hesla, základní kód a číselné označení třídy, vše v uspořádání podle tříd a v abecedním pořádku v každé třídě.

Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek (pdf, 1,70 MB)
VÍDEŇSKÉ TŘÍDĚNÍ
7. vydání, 2013
 

Výchozím jazykem pro abecední uspořádání je čeština.

Heslo označené hvězdičkou je heslo hlavní, obecné a může se jako blíže specifikované vyskytovat i v jiných třídách.