Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Služby

V sekci Služby Úřadu najdete podrobný přehled informačních a dalších služeb Úřadu.

V této sekci jsou rovněž obsaženy informace o poplatcích za služby Úřadu průmyslového vlastnictví. Sazebník úhrad v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze nalézt zde.

Svoji spokojenost se službami Úřadu můžete ohodnotit prostřednictvím online dotazníku.