Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

COSME FUND

V roce 2021 EUIPO implementoval fond Evropské komise SME Fund pro malé a střední podniky pro obnovu ekonomiky po pandemii COVID-19.

Přispíval k rychlejšímu zotavení ekonomiky EU a posílil růst malých a středních podniků v EU, kterým napomohl si udržet konkurenceschopnost.

Vzhledem k pozitivním reakcím na podpory vyplácené v roce 2021 EUIPO bude EUIPO v podporách malých a středních podniků pokračovat.

Konkrétny podoby podpor budou zveřejněny ihned po jejich schválení. Oproti roku 2021 bude rozšířen katalog dotovaných služeb a pro rok 2022 jsou plánována administrativní zjednodušení na základě zpětné vazby uživatelů systému.

Vznikl Multiannual SME Fund, v tomto fondu je celkem 30 mil. eur a jeho využití se plánuje během 3 let.

Dotazy k dotacím z Multiannual SME Fund zodpovíme na adrese: cosmefund@upv.cz