Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

SME Fund

Upozornění - dne 21.5.2024 bude znovu obnoven příjem žádostí o voucher 3 (patenty) z SME Fund EUIPO pro rok 2024.

Oznamujeme všem zájemcům o podporu z SME Fund, že dnes 22. ledna 2024 byl opět spuštěn příjem žádostí o vouchery 1 - 4.

Bližší informace k této podpoře: Fond pro MSP

 

IP Scan

Malé a střední podniky (MSP) mohou získat proplacení 90 % nákladů na poradenství v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan). Pro službu IP Scan je stanovena jednotná cena pro Českou republiku 900,- EUR, tzn. zpět je MSP proplaceno 810,- EUR z SME Fund. Žádost o poskytnutí služby a odsouhlasení/určení poskytovatele po schválení dotace EUIPO posílejte na adresu ipscan@upv.gov.cz

IP Scan Enforcement

MSP mohou získat proplacení 90 % nákladů služby IP Scan Enforcement, jejímž obsahem je poradenství v oblasti vymáhání práv. Pro službu IP Scan Enforcement je stanovena jednotná cena pro Českou republiku 900,- EUR, tzn. zpět je MSP proplaceno 810,- EUR z SME Fund. Žádost o poskytnutí služby a odsouhlasení/určení poskytovatele po schválení dotace EUIPO posílejte na adresu ipscanenforcement@upv.gov.cz

V rámci pilotního projektu do konce roku 2023 je možno čerpat buď službu IP Scan, nebo IP Scan Enforcement.

Kdy, kde?

O dotace je možné žádat webové stránce EUIPO od 23. ledna 2023.

Dotazy na uvedené dotace je možné položit na informačním středisku tel. 220 383 120 a na e-mailové adrese:helpdesk@upv.gov.cz, cosmefund@upv.gov.cz

Doklady pro refundaci

Pro účely proplacení dotace EUIPO od žadatele požaduje potvrzení, které obsahuje následující informace (název firmy, zaplacená částka, datum podání, o jakou přihlášku se jedná). EUIPO bez problému akceptuje potvrzení automaticky vygenerované aplikací E-portál.

Pozor!

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ DOPORUČUJE PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRŮMYSLOVÝCH PRÁV U ÚPV PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE E-PORTÁL, aby se žadatel o dotaci vyhnul problémům s doklady, které následně posílá pro proplacení do EUIPO.

Komunikace s EUIPO

Adresy pro komunikaci veřejnosti s EUIPO jsou následující:

information@euipo.europa.eu

Dotazy týkající se podávání žádosti:
grants.smefund@euipo.europa.eu

Dotazy týkající se proplácení žádosti:
payments.smefund@euipo.europa.eu 

Pro zájemce stát se poskytovatelem služby IP Scan a IP Scan Enforcement

Jste-li advokát specializující se na práva duševního vlastnictví nebo patentový zástupce, můžete se registrovat jako zájemce o proškolení v EUIPO na adrese: cosmefund@upv.gov.cz

 

VOUCHER 1 – IP SCAN nebo IP SCAN ENFORCEMENT

- získáte refundaci 90 % nákladů podle stanovené národní ceny služby IP SCAN nebo IP SCAN ENFORCEMENT

VOUCHER 2 – Ochranné známky, průmyslové vzory/designy

- získáte refundaci 75 % nákladů na národní, EU a regionální poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory (přihláška, třídy, průzkum, zápis, zveřejnění)

- získáte refundaci 50 % nákladů na mezinárodní poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory (poplatky za státy určení)

VOUCHER 3 – Patenty

- získáte refundaci 75 % poplatků na podání, průzkum, udělení a zveřejnění

- získáte refundaci 75 % nákladů na průzkum před podáním

- získáte refundaci 75 % poplatků za podání a průzkum Evropské patentové přihlášky

VOUCHER 4 – Odrůdová práva Společenství

- získáte refundaci 50 % nákladů za online přihlašovací poplatek na odrůdu rostlin v EU

 

Podpory z SME Fund