Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

SME Fund

Ideas Powered for Business SME Fund

Podpora malých a středních podniků je součástí Akčního plánu pro duševní vlastnictví Evropské komise.

V návaznosti na Akční plán pro duševní vlastnictví správní rada a rozpočtový výbor EUIPO v listopadu 2021 schválily navržené projekty k podpoře malých a středních podniků.

V roce 2021 úspěšně probíhal pilotní projekt EUIPO pro podporu malých a středních podniků, ve kterém bylo dotováno poradenství o duševním vlastnictví (IP scan) a byly dotovány přihlašovací poplatky pro ochranné známky a průmyslové vzory v EU.

V roce 2022 jsou podpory pro malé a střední podniky rozšířeny na ochranné známky a průmyslové vzory registrované mimo území EU a dále jsou dotace rozšířeny na patentové přihlášky. Administrativa je výrazně zjednodušena a je možné žádat o dotace průběžně kdykoli během roku.

V roce 2022 jsou vydávány 2 typy voucherů pro malé a střední podniky.

1. typ voucheru je pro dotace na IP scan a přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů. Maximální dotace pro 1. typ voucheru je 1500,- eur.

Pro IP scan je stanovena jednotná cena pro Českou republiku na 900,- eur. Dotace na IP scan je 90 %.

Dotace na ochranné známky a průmyslové vzory registrované v Evropské unii je 75 %.

Dotace na mezinárodní ochranné známky a průmyslové vzory je 50 %.

2. typ voucheru bude pro dotace na národní patentové přihlášky. Maximální dotace pro 2. typ voucheru je 750,- eur.

O dotace je možné žádat u EUIPO od ledna 2022.

Další podrobnější informace jsou na webové stránce EUIPO.

Dotazy na uvedené dotace je možné položit na informačním středisku tel. 220 383 120 a na e-mailové adrese: helpdesk@upv.gov.cz, cosmefund@upv.gov.cz

Doklady pro refundaci poplatků za ochranné známky a průmyslové vzory z COSME Fund

Pro účely proplacení dotace EUIPO od žadatele požaduje potvrzení, které obsahuje následující informace (název firmy, zaplacená částka, datum podání, o jakou přihlášku se jedná). EUIPO bez problému akceptuje potvrzení automaticky vygenerované aplikací E-portál. Úřad průmyslového vlastnictví doporučuje podání prostřednictvím aplikace E-portál, aby se žadatel o dotaci vyhnul problémům s doklady, které následně posílá pro proplacení do EUIPO.

Adresy pro komunikaci veřejnosti s EUIPO jsou následující:

information@euipo.europa.eu

grants.smefund@euipo.eu

payments.smefund@euipo.europa.eu