Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Studium

Formy vzdělávání odborníků v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví a dalších zájemců:

  • dálkové specializační studium
    Dvouleté studium probíhá jedenkrát v měsíci ve dvoudenních soustředěních a zahrnuje výuku patentového práva, patentových informací a rešerší, práv na označení s návazností na související problematiku. Je určeno pro zájemce se středoškolským i vysokoškolským vzděláním.
    Termín podávání přihlášek je každoročně do 31.5.
    Cena: 8 600,- Kč za semestr.
  • krátkodobé kurzy a školení
    Krátkodobé formy vzdělávání zpravidla jednodenní jsou zaměřené na aktuální problematiku ochrany průmyslových práv. Na základě požadavků je možné odborné semináře zorganizovat na středních i vysokých školách případně prostřednictvím vzdělávacích agentur.