Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Průmyslová práva

Průmyslovým právem rozumíme ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezyužitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), jakož i práva na označení (ochranné známky a označení původu/zeměpisná označení) a také konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků) a další.