Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně

Na stránkách https://curia.europa.eu/ naleznete v sekci Judikatura: Numerický přístup k věcem informace o věcech předložených Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně.

Informace zde obsažené zahrnují judikaturu od roku 1953 až dodnes. Numerický seznam věcí je řazený podle data podání a je k dispozici v angličitně nebo francouzštině. Znění rozhodnutí v těchto věcech jsou dostupná až ve 20 jazycích (včetně češtiny), přičemž na začátku každého konkrétního znění naleznete tabulku jazyků dostupných pro toto znění. K dispozici je rovněž vyhledávací formulář, pomocí něhož lze vyhledávat podle zvolených kritérií znění rozsudků, stanovisek a usnesení vyhlášených v době od 17.6.1997 a znění sdělení zveřejněných v Úředním věstníku EU po 1.1.2002.