Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Informační středisko

Zaměstnanci Úřadu průmyslového vlastnictví odpovídají na dotazy související s ochranou průmyslového vlastnictví, poskytují všeobecné informace o jednotlivých institutech průmyslového práva, formálních požadavcích na přihlášky či okolnostech řízení o těchto přihláškách, o správních poplatcích a provádění rešerší.

Pracovníci informačního střediska neposkytují informace o nezveřejněných přihláškách, neurčují, jaký (typ OZ) – druh průmyslového práva si má přihlašovatel podat, neposuzují, zda jsou označení OZ, výrobky (PVz), technická řešení a vynálezy (UVz, PV) vhodné k přihlášení, nezatřiďují konkrétní OZ do tříd výrobků a služeb, nevyplňují přihlášky za přihlašovatele, neodpovídají na odborné právní dotazy vztahující se k průmyslovým právům či průmyslověprávním strategiím. 

Úřední hodiny:
Po 8.00 – 17.00 hod.
Út  8.00 – 15.00 hod.
St  8.00 – 17.00 hod.
Čt  8.00 – 15.00 hod.
Pá 8.00 – 14.00 hod.
 

INFORMAČNÍ CENTRUM
Tel. : 220 383 120

Úřední hodiny:
Po 8.00 – 17.00 hod.
Út  8.00 – 15.00 hod.
St  8.00 – 17.00 hod.
Čt  8.00 – 15.00 hod.
Pá 8.00 – 14.00 hod.
 

OCHRANNÉ ZNÁMKY, OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
Vedoucí oddělení
Mgr. Michala Krýslová - národní OZ: 220 383 305
Mgr. Silvie Götzová - mezinárodní OZ; OP/ZO: 220 383 289
JUDr. Iva Koutná - ředitelka odboru OZ: 220 383 258
Poplatky OZ
Alena Patelisová: 220 383 261

VYNÁLEZY, UŽITNÉ A PRŮMYSLOVÉ VZORY
Vedoucí oddělení patentového odboru
Ing. Daniela Harantová – průzkum strojní a elektro: 220 383 465
Ing. Václav Převrátil – průzkum technologií: 220 383 439
Ing. Anna Hřebíčková - průzkum chemie: 220 383 412
Ing. Jiří Sedláček - průmyslové vzory: 220 383 437
Poplatky PV, PUV, PVz
Alena Patelisová: 220 383 261

REJSTŘÍKY
Vedoucí oddělení rejstříků
Ing. Jan Mrva: 220 383 521
Rejstřík přihlášek a ochranných dokumentů (stav řízení, právní stav)
B. Kronková 220 383 453

LEGISLATIVA A SPORNÁ ŘÍZENÍ
Mgr. Andrea Šprunglová - právní oddělení: 220 383 303
Ing. Iveta Matajová - oddělení sporných řízení: 220 383 321
Mgr. Zuzana de Korver - rozklady: 220 383 201
Ing. Jiří Heller - rozklady: 220 383 206
Mgr. Markéta Kloučková - rozklady: 220 383 211 

Obecné informace spojené s problematikou ochrany technických řešení, s řízením o přihláškách vynálezů a užitných vzorů a dále informace týkající se ochranných známek a průmyslových vzorů.