Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Vyhlášení termínu odborných zkoušek

Úřad průmyslového vlastnictví (Úřad) po projednání s Komorou patentových zástupců České republiky stanovuje termín konání odborné zkoušky uchazečů o složení zkoušky patentového zástupce na dny 2. a 3. listopadu 2021.

Žádost o složení odborné zkoušky se podává u Úřadu písemně a její součástí je doklad o získání vysokoškolského vzdělání, doklad o zaplacení poplatku za zkoušku (§ 11 odst. 5 zákona č. 417/2004 Sb.) a prohlášení uchazeče o tom, v jakém rozsahu (11 odst. 2 zákona) hodlá zkoušku vykonat. Žádost
o složení odborné zkoušky včetně příloh je nutné doručit Úřadu nejpozději do 24. září 2021.

Poplatek za zkoušku je možné uhradit na účet ČNB Praha 1, č. ú. 19-0021526001/0710, variabilní symbol 503.

Uchazeči budou ke zkoušce zváni v pořadí došlých žádostí.

Další informace je možné získat v oddělení Institut průmyslověprávní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, A. Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, tel. 220383256 nebo 220383519, e-mail: jpavkova@upv.gov.cz nebo mpaclik@upv.gov.cz