Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Informační zdroje

V sekci Informační zdroje najdete odkazy na národní a zahraniční online databáze, informativní přehled právních předpisů i vydávaných publikací.

Dále je možné získat informace ke třídícím systémům, nebo prohlédnout seznam odkazů na stránky tuzemských i zahraničích institucí.

K dispozici je praktická pomůcka, která seznamuje se základními postupy v řízení před Úřadem.