Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Obecně o zaměstnání na ÚPV

Výkon činností v Úřadu průmyslového vlastnictví provádějí státní zaměstnanci, jde-li o činnosti uvedené v § 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v ostatních případech zaměstnanci v pracovním poměru.

Zaměstnanecké vztahy se tak řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, a/nebo zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a příslušnými prováděcími předpisy.

Odměňování upravují zákon o státní službě a/nebo zákoník práce, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, nebo nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, nebo nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.