Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Zprostředkované informace

Aktivní projekty Technologického centra AV ČR

Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC) vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob.

TC je významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. Je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích.

Technologický profil ČR

Projekt Technologický profil České republiky (databáze inovačního potenciálu ČR) vznikl jako aktivita česko-německé vědeckotechnické spolupráce s oficiální podporou německého spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum v roce 1998 . Při jeho realizaci bylo využito zkušeností z provozování již existujícího Technologického atlasu Německa.