Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Žádost o složení odborné zkoušky

Žádost o složení odborné zkoušky patentového zástupce podává uchazeč u Úřadu průmyslového vlastnictví. V žádosti uvede jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, místo bydliště, případně korespondenční adresu a další kontaktní spojení (telefon, e-mail). Nedílnou součástí žádosti je doklad o vysokoškolském vzdělání. Uchazeč o složení odborné zkoušky je v žádosti povinen vymezit, zda hodlá vykonat samostatnou zkoušku z oblasti ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti nebo samostatnou zkoušku z oblasti ochrany práv na označení nebo soubornou zkoušku z obou oblastí.

Žádost doručte na adresu:
Úřad průmyslového vlastnictví
Institut průmyslověprávní výchovy
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 – Bubeneč

nebo na e-mailovou adresu:
zkouskypz@upv.gov.cz