Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Kvalita (ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301)

Úřad průmyslového vlastnictví se neustále snaží zlepšovat své služby. Proto je pravidelně certifikován systém řízení kvality podle normy ISO 9001 a systém řízení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001 a nově také systém řízení kontinuity podnikání ISO 22301.  

Politika integrovaného systému řízení ÚPV (pdf, 163 kB)

Cíle Integrovaného systému řízení (pdf, 108 kB) 

ISO 9001 CZ 2022 ISO 27001 CZ 2013.jpg
ISO 22301 CZ 2019

(Certifikáty zobrazíte klepnutím na jejich náhled.)