Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Publikace IPPV

Úřad průmyslového vlastnictví vydává odborné publikace, určené pro potřeby posluchačů specializačního studia a seminářů i pro ostatní zájemce.

Dále vydává dvouměsíčník "Průmyslové vlastnictví", v němž jsou publikovány odborné statě, novinky v oboru i stanoviska odborníků z řad veřejnosti.

Institut zajišťuje v rámci Úřadu průmyslového vlastnictví i činnost vydavatelskou a ediční. Vydávané publikace jsou určeny především pro potřebu posluchačů specializačního studia a kurzů. Dále zajišťuje vydávání odborného časopisu "Průmyslové vlastnictví" a dalších propagačních materiálů. Objednávku lze odeslat poštou, faxem nebo prostřednictvím e-mailu.


Název publikace

Vyšlo

Cena

Úmluva o udělování evropských patentů 2021 157,- Kč
Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví 2021 164,- Kč
Právní předpisy EU v oblasti průmyslového vlastnictví 2021 166,- Kč
Jenerál E.: Ochrana technických řešení v Číně 2017 276,- Kč
Jenerál E.: Mezinárodní úmluvy v patentovém právu 2016 139,- Kč
Jenerál E.: Změny a opravy v evropské patentové přihlášce a evropském patentu v řízeních před Evropským patentovým úřadem 2013 120,- Kč
Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957 (I. a II. část) - 10. verzeMezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957 (I. a II. část) - 10. verze 2012 990,- Kč
Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví 2011 493,- Kč
Čada K.: Know - how a obchodní tajemství 2010 268,-Kč
Jenerál E.: Mezinárodní úmluvy v patentovém právu 2009 190,-Kč
Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě 2009 80,- Kč
Komunitární předpisy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví 2009 299,- Kč
Rýdl Jan: Průmyslový vzor a zpracování národní přihlášky průmyslového vzoru 2008 106,- Kč
Jenerál Emil: Revize Evropské patentové úmluvy z roku 2000 2008 263,- Kč
Úmluva o udělování evropských patentů, European Patent Convention - EPC 2005 99,-Kč
Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje 2004 160,- Kč
Prošek J.: Duševní vlastnictví – Pětijazyčný slovník - 2. vydání (anglická lokalizace) na CD-ROM 2002 365,- Kč
Industrial Property Office of the Czech Republic - České zákony v angličtině 2002 97,- Kč
Judikáty sťažnostných senátov Európského patentového úradu - 1. diel
Judikáty stížnostních senátů Evropského patentového úřadu - 2. díl
2001 784,- Kč
Jakl L.: Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv; III. díl 1999 148,- Kč

Publikace si můžete zakoupit za hotové ve studovně pro veřejnost Úřadu nebo objednat na adrese:

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 - Bubeneč

nebo na:

tel.: 220 383 129
fax: 224 311 566
e-mail: studovna@upv.gov.cz

V objednávce uveďte způsob platby:
na dobírku
na fakturu*
poštovní poukázkou*

*Publikace jsou distribuovány až po zaplacení.

K ceně publikace je připočítáváno poštovné.