Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem

Praktická pomůcka seznamuje se základními postupy v řízení před Úřadem. Jejím smyslem je napomoci lépe se zorientovat a poskytnout vodítko veřejnosti ve věcech stěžejních postupů v jednotlivých typech řízení vyplývajících zejména z právních předpisů upravujících průmyslové vlastnictví, ze správního řádu, zákona o správních poplatcích a soudní judikatury. Tento dokument má pouze informativní charakter. Nenahrazuje platné právní předpisy vztahující se na daná řízení, není právně závaznou normou.

ČÁST A OBECNÁ ČÁST (pdf, 268 kB)
ČÁST C UŽITNÉ VZORY (pdf, 374 Kb)
ČÁST D TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ (pdf, 212 kB)
ČÁST E PRŮMYSLOVÉ VZORY (pdf, 590 kB)
ČÁST F OCHRANNÉ ZNÁMKY (pdf, 824 kB)
ČÁST G2 SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci ochranných známek) (pdf, 306 kB)
ČÁST H OPRAVNÁ ŘÍZENÍ (pdf, 541 kB)