Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Elektronicky vyplnitelné formuláře
(bez možnosti on‑line podání)

Formuláře jsou k dispozici na portálu Informační systém duševního vlastnictví (ISDV) - https://isdv.upv.cz/webapp/epod.emptyfrm.setfrm

Kliknutím na název formuláře si můžete prostřednictvím průvodce vygenerovat formulář vyhovující Vašim potřebám:

  • U nepovinných sekcí je možné pomocí ANO/NE zvolit, jestli bude sekce do formuláře vložena.
  • U vícenásobných sekcí je možné zvolit počet sekcí, které budou vloženy do vytvářeného formuláře.

Kliknutím na název souboru s příponou pdf stáhnete předem vygenerovaný (výchozí) formulář. Výchozí formuláře jsou optimalizovány pro podání bez zástupce a za účelem minimalizace jejich rozsahu. Pokud podáváte formulář jako zástupce, využijte prosím průvodce. Takto vygenerovaný formulář si můžete uložit pro opakované použití.