Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Sympozium o obchodním tajemství a inovacích (WIPO)

Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) pořádá ve dnech 23. a 24. května 2022 Sympozium o obchodním tajemství a inovacích. Zájemci z řad odborné i široké veřejnosti se mohou Sympozia zúčastnit virtuálně nebo osobně v ústředí WIPO v Ženevě. Sympozium bude přenášeno též živě-online na webových stránkách WIPO.

Sympozium se bude zabývat obchodním tajemstvím a inovacemi v širším kontextu systému duševního vlastnictví, šířením znalostí a propojením rolí patentových systémů a systémů obchodního tajemství. Na programu budou nové výzvy a příležitosti pro technologické a inovativní odvětví služeb, včetně odvětví lékařských technologií, potenciální dopady vznikajících technologií na integraci obchodních tajemství do moderních inovací a dopady na ekosystém. Živé diskuse se budou zabývat různými souvisejícími právními, technickými, obchodními a politickými otázkami.

Sympozium je otevřeno všem členským státům WIPO, akreditovaným mezivládním a nevládním organizacím, odborníkům na duševní vlastnictví, akademickým pracovníkům, studentům a dalším zainteresovaným osobám, jejichž působnost souvisí s předmětem Sympozia.

Simultánní tlumočení bude zajištěno v angličtině, francouzštině a španělštině.

Online přihlášky může široká veřejnost zasílat nejpozději do 6. května 2022.

Další informace týkající se sympozia, včetně návrhu programu a formuláře pro účast naleznete na webových stránkách WIPO.