Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Od 25. 5. – Webináře WIPO: On Respect for Intellectual Property (IP)

Již tuto středu, 25. května 2022 od 13 hodin započne série webinářů WIPO (Světový úřad pro duševní vlastnictví) pod názvem Webinar Series on Respect for Intellectual Property (IP). Webináře představí odborníky z různých oblastí, včetně zástupců akademie, expertů na duševní vlastnictví a jeho prosazování. Budou hovořit o tématech týkajících se prosazování práv jak v oblasti autorské, tak v oblasti průmyslového vlastnictví. To vše za účelem vytváření respektu k duševnímu vlastnictví pomocí vzdělávání a zvyšování povědomí. 

Téma prvního webináře: Introduction to Online Piracy.

Webinář je přístupný široké veřejnosti, proběhne v angličtině a je zdarma.

Více informací a přihlášení na webinář

Chcete-li dostávat pravidelně informace o pořádaných webinářích WIPO, napište na tento email:  respectforip-webinars@wipo.int