Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Fórum pro soudce – 16.-18. listopadu 2022

Světová organizace duševního vlastnictví pořádá Fórum pro soudce.

Účelem tohoto setkání je poskytnout platformu pro výměnu informací mezi národními soudními orgány a seznámit se s různými národními právními a hospodářskými rámci. Fórum se koná ve dnech 16. až 18. listopadu 2022 a bude mít hybridní podobu.

Podrobnější informace k celé akci včetně programu jsou k dispozici na stránkách WIPO. Bude zajištěno simultánní tlumočení v angličtině, arabštině, čínštině, francouzštině, ruštině a španělštině. Neplatí se žádný registrační poplatek a účast na fóru je financována z vlastních zdrojů.

Zájemci z oboru soudnictví mohou potvrdit svou účast prostřednictvím on-line registrační stránky s použitím kódu SO64RE21QS, a to nejpozději do 14. října 2022.