Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

9.11.  Slavnostní spuštění nástroje WIPO IP Diagnostics

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) ve spolupráci s Mezinárodním obchodním centrem (ITC) a Mezinárodní obchodní komorou (ICC) pořádá v Ženevě virtuální akci, která se bude konat 9. listopadu 2021 od 13:30 do 15:15. Na akci bude představen nástroj WIPO IP Diagnostics a společná iniciativa WIPO a Center podnikání ICC k využívání tohoto nástroje pro budování podnikatelské kapacity.

Podrobnější informace k celé akci včetně programu jsou k dispozici na stránkách WIPO. Bude zajištěno simultánní tlumočení v angličtině, francouzštině a španělštině. Neplatí se žádný registrační poplatek.

Zájemci mohou potvrdit svou účast prostřednictvím on-line registrační stránky s použitím kódu KBT543EDS8.