Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

9. 11. –  Aktuality v oblasti práva duševního vlastnictví

Česká skupina Mezinárodní ligy pro soutěžní právo (Czech LIDC) Vás zve k účasti na konferenci "Aktuality v oblasti práva duševního vlastnictví".

Program:
*   Správní žaloby vedené proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví
*   Zápis ochranných známek pro široký okruh výrobků a služeb
*   Valné shromáždění České skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo
*   Patentový balíček Evropské komise
*   Dodatková ochranná osvědčení: téma léčivých přípravků v rámci patentového balíčku z pohledu EU (přednáška bude v anglickém jazyce)
*   Shrnutí rezolucí přijatých na mezinárodní konferenci LIDC v Göthenburgu

--Termín: 9. 11. 2023 od 9,00 h
--Místo konání: Hotel Leonardo Praha, Karolíny Světlé 27, Praha 1

Více informací (pdf, 209 kB)