Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

9. až 11. 11. a 8. až 10. 12. 2021 - Online workshopy WIPO k mediaci a arbitráži

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) pořádá dva třídenní online workshopy k mediaci a arbitráži, které proběhnou online ve dnech 9. až 11. listopadu a 8. až 10. prosince 2021. Workshopy jsou organizovány ve spolupráci s Mezinárodní asociací na ochranu duševního vlastnictví (International Association for the Protection of Intellectual Property - AIPPI) a Mezinárodním sdružením odborníků v oblasti komerčního využívání duševního vlastnictví (Licensing Executives Society International - LESI).

Workshopy si kladou za cíl podpořit pochopení možností alternativního řešení sporů (ADR) pro řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví (IP) a technologií. Jsou určeny pro mediátory, rozhodce a právníky v oblasti duševního vlastnictví, podnikové právníky, patentové a známkové zástupce a obchodní odborníky, kteří se chtějí seznámit s mezinárodními mediačními a arbitrážními postupy.

Workshopy se budou zabývat mediačními a arbitrážními postupy a zaměří se především na praktické použití nedávno aktualizovaných pravidel WIPO pro mediaci, arbitráž a zrychlenou arbitráž, řešení sporů z pohledů zástupců průmyslu, zásady efektivního navrhování doložek pro řešení sporů a náhled na přechod na online jednání a slyšení. Přednášet budou mediátoři a rozhodci WIPO, podnikoví právníci a odborníci z arbitrážního a mediačního centra WIPO, kteří mají zkušenosti s vedením mezinárodních ADR řízení.

Neplatí se žádný registrační poplatek. Další informace o programu workshopů, přednášejících a registraci (v angličtině) jsou dostupné na následujících webových stránkách:

9. až 11. listopadu 2021: informace na stránkách WIPO

8. až 10. prosince 2021: informace na stránkách WIPO