Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

5. 6. – Seminář: Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví Vás zvou na odborný seminář na téma "Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice".

V červnu tohoto roku zahájí svou činnost Jednotný patentový soud a bude tím zároveň spuštěn celý systém jednotné patentové ochrany v Evropě. Od tohoto data vstoupí v platnost Dohoda o Jednotném patentovém soudu a začnou se uplatňovat dvě nařízení EU, kterými se zavádí jednotný patent, který spolu s Dohodou tvoří tzv. patentový balíček.

Taktéž novela známkového zákona z roku 2019 budí stále pozornost. Rozhodovací praxe soudů je pro ochranu průmyslových práv klíčová.

Těmito a dalšími aktuálními otázkami ochrany průmyslového vlastnictví v České republice se bude 36. odborný seminář zabývat.

--Termín: 5. 6. od 8:30 hodin
--Místo konání: Úřad průmyslového vlastnictví

Více informací a přihláška (pdf, 225 kB)