Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

29. 3. – Seminář: Základy kybernetické bezpečnosti – compliance

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví si Vás Český svaz vynálezců a zlepšovatelů dovoluje pozvat k účasti na semináři "Základy kybernetické bezpečnosti - compliance".

Seminář je určen všem, kteří pracují s informačními systémy, daty (zejména svých klientů), zájemcům o informační bezpečnost a související normy a právní úpravu.

Program:
- kybernetické hrozby dneška
- základní pravidla chování v online světě
- pravidla pro práci s daty z právního - compliance pohledu
- konkrétní aplikaci v praxi
- regulace ochrany osobních údajů
- pravidla normy ISO normy 27001:2022
- příklady z praxe a příklady chyb, kterých se vyvarovat

--Termín: 29. 3. od 10.00 hodin
--Místo konání: Kongresový sál Úřadu průmyslového vlastnictví

Více informací (pdf, 175 kB)
Přihláška (docx, 16 kB)