Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

25.–26. 10.  Akce o nových elektronických službách EPO

Ve dnech 25.-26. října 2023 se uskuteční on-line akce „Den uživatelů EPO“ (Annual EPO User Day), jejímž účelem je seznámit veřejnost, zejména přihlašovatele a patentové zástupce, s novinkami elektronických služeb a produktů Evropského patentového úřadu.

Na programu jsou přehled systému evropského patentu s jednotným účinkem (UP) a vysvětlení, jak elektronicky podat žádost o jednotný účinek evropského patentu, dále novinky digitálních služeb včetně platformy MyEPO Portfolio určené ke správě evropských patentových přihlášek a poplatků přihlašovateli, administrátory a patentovými zástupci a nástroje Online Filing 2.0., nakládání s mezinárodními (PCT) patentovými přihláškami v rámci elektronických nástrojů a platforem EPO, jako je Mailbox PCT atd., novinky v evropském patentovém řízení, aktuální informace o zřízení Observatoře EPO pro nejnovější technologie a vývoj v oblasti kvality a zpětné vazby od uživatelů.

On-line akce se koná v angličtině, němčině a francouzštině.

Program
Registrace je možná do 24. října 2023