Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

24. 4. - Mezinárodní konference o duševním vlastnictví a inovacích pro udržitelné zemědělství 

WIPO pořádá mezinárodní konferenci o duševním vlastnictví a inovacích pro udržitelné zemědělství, která se koná 24. dubna 2023.

Přednášejícími jsou odborníci z mezinárodních nevládních organizací, vlád, akademické obce a soukromého sektoru, kteří budou diskutovat o významu inovací a potenciálu nástrojů duševního vlastnictví pro podporu udržitelného zemědělství.

Konference bude zahájena úvodním projevem J. E. Vahita Kirişçiho, ministra zemědělství a lesního hospodářství Turecka, po němž bude následovat úvodní panel mezi vysokými představiteli na téma Duševní vlastnictví jako podnět pro udržitelné zemědělství.

Odborníci z oboru se budou zabývat těmito tématy:

  • Zemědělská půda a vstupy - příprava půdy
  • Pěstování a sklizeň - produkce plodin
  • Skladování, distribuce a spotřeba - od pěstování po komercializaci

Každá panelová diskuse bude zakončena blokem otázek a odpovědí, během nichž budou účastníci moci pokládat otázky panelistům.

Konference se bude konat v hybridním formátu a bude probíhat od 9.30 do 18.00. Tlumočení bude k dispozici v arabštině, čínštině, angličtině, francouzštině, ruštině a španělštině.

Více informací o akci a přístup k úplnému programu včetně registračního linku naleznete na webové stránce WIPO.