Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

21.10. – Online seminář: IP for you

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádá ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) online seminář "IP for you". Odborníci z obou úřadů přednesou prezentace na relevantní témata z oblasti duševního vlastnictví určené právníkům, advokátním koncipientům a dalším odborníkům v oblasti duševního vlastnictví.

Program:

09:30 Zahájení webináře
09:40 Netradiční druhy ochranných známek v zápisném řízení a v řízení o námitkách před EUIPO – přednášející z EUIPO bude upřesněn
10:10 Prostor pro dotazy
10:15 Průkaz užívaní starší ochranné známky v námitkovém řízení před EUIPO
10:45 Prostor pro dotazy
10:50 Rozhodovací praxe EUIPO ve výmazovém řízení o průmyslových vzorech
11:20 Prostor pro dotazy
11:25 Novinky z EUIPO (projekty na podporu malých a středních podniků apod.)
11:55 Prostor pro dotazy
12:00 Ukončení webináře

--Termín: 21. 10. 2021 od 9:30 hodin

Online seminář je bezplatný, účastníci se však musí zaregistrovat.