Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

20. 9. – Seminář: Potenciál transferu technologií ke zhodnocení  výsledků vědy a výzkumu

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví si Vás Český svaz vynálezců a zlepšovatelů dovoluje pozvat k účasti na semináři "Potenciál transferu technologií ke zhodnocení  výsledků vědy a výzkumu". Seminář se koná hybridní formou v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví a online.

Přednáška je určena patentovým zástupcům, managerům, pracovníkům ve výzkumu a vývoji, pracovníkům center transferu technologií a všem, kteří se přímo podílí na přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Program:
- Úvod do problematiky transferu technologií (TT)
- Cíle a hlavní oblasti zaměření.
- Základní pojmy TT.
- Fáze procesu TT a jejich řízení
- Instituce působící v oblasti TT.
- Způsoby komercializace.
- Licenční smlouvy - přehled.
- Možnosti spolupráce/financování v TT.
- Příkladu úspěšných přenosů v TT

--Termín: 20. 9. od 10.00 hodin
--Místo konání: Kongresový sál Úřadu průmyslového vlastnictví a online

Více informací (pdf, 179 kB)
Přihláška (docx, 16 kB)