Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Dialog WIPO na vysoké úrovni o původních obyvatelích, tradičních kulturních projevech a módě a
slavnostní předání Ceny WIPO za fotografii pro mládež z řad původních obyvatel a místních komunit za rok 2023

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) pořádá dne 2. listopadu 2023 od 9 do 16 hodin Dialog na vysoké úrovni o původních obyvatelích, tradičních kulturních projevech a módě. Akce poskytne příležitost k výměně myšlenek a sdílení osvědčených postupů, k propojení lidí, zvýšení vzájemného porozumění, budování vztahů a prozkoumání perspektivních způsobů usnadnění spolupráce mezi původními obyvateli a módními společnostmi. 

Dialog se uskuteční v hybridním formátu v angličtině. Simultánní tlumočení bude k dispozici ve francouzštině a španělštině. Podrobný program a registrační formulář jsou k dispozici zde.

2. listopadu od 16:30 pak generální ředitel WIPO vyhlásí vítěze Ceny WIPO za fotografii pro mládež z řad původních obyvatel a místních komunit 2023 a slavnostně zahájí fotografickou výstavu, na níž bude představeno 15 prací, které se dostaly do užšího výběru letošního ročníku soutěže.

Na tuto událost je možné se zaregistrovat zde.